"Denne uddannelse er klart den bedste i Danmark. Vil anbefale alle der ønsker, at blive hypnoterapeut, at blive det her hos Karen.

Niveauet er i verdensklasse og du bliver mega dygtig"

- Winnie Elmholdt Storm

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

​​Vurderet 5 / 5 stjerner på baggrund af mere end 5 anmeldelser på​ Facebook

1. semester på den 2-årige hypnoseuddannelse (165 lektioner).

Vælg det mest professionelle hypnosesystem i verden og få succes som hypnoterapeut fra en start!

"Det lyder da som ret store ord?", kan du måske nu tænke. Ja. Og det er det.

Og det er ord, der på alle måder er beskrivende for, hvor unikt og enestående et hypnose system du vil møde på dit 1. semester af din 2-årige hypnoseuddannelse:  

5-PATH® hypnoterapi og 7th Path selvhypnose®. 

Blandt ALLE de mange fantastiske ting, du får med dig er:

* de mest moderne hypnoseværktøjer og -metoder

* adgang til det mest professionelle og verdensomspændende hypnosefællesskab,

   som du kan forestille dig!

* det bedste fundament for at skabe succes sammen med dine klienter

* den mest solide hypnosefaglige baggrund både teoretisk og praktisk

* den dybeste forståelse for det menneskelige sind og hypnoseevnen,

   som en integreret del heraf​

* En rød tråd igennem dit arbejde som hypnoterapeut og en struktur, der gør det

   muligt at pinpointe præcis, hvor i hypnoseprocessen der stadig er arbejde at gøre. ​

​Uddannelsen til 5-PATH® hypnoterapeut og 7th Path selvhypnose®​ underviser er indbegrebet af intensitet og accellereret læring... og ikke at forglemme: masser af træning, træning, træning. ​


Når du har gennemført 1. semester og bestået dine eksamener er du certificeret som:


​​1/ NGH Certificeret Hypnoterapeut

2/ Master Hypnotist

3/ 5-PATH® Hypnoterapeut

4/ 7th Path Selvhypnose® Underviser

Denne hypnose uddannelse er skræddersyet til DIG,

- Fordi du virkeligt ønsker at forstå og mestre hypnosefaget til bunds - og blive 1%ér

- Fordi du straks vil i gang med at arbejde som hypnoterapeut efter din uddannelse

- Fordi du brændende ønsker at arbejde med mennesker og forandring på en effektiv og

  resultatskabende måde

- Fordi du har lyst til at drive din egen klinik og være selvstændig erhvervsdrivende

- Fordi du hurtigst muligt vil skabe størst mulig succes hos dine klienter

- Fordi du vil forbedre dine eksisterende resultater med super kraftfulde redskaber

- Fordi du ønsker personlig udvikling sammen med din hypnose uddannelse

​- Fordi du ikke går på kompromis med kvalitet og effektivitet

- Fordi du kan se fordelene i at arbejde professonelt, metodisk og struktureret


​JA, DET ER LIGE MIG. JEG VIL SIKRE MIG ÈN AF DE FÅ LEDIGE PLADSER!

Dette får du som minimum med dig på uddannelsen

 • Du lærer en universel tilgang til hypnoterapien - redskaberne er så stærke, at du anvender de samme redskaber til de fleste problemstillinger. Derfor bliver du hurtigt meget erfaren og øger din succes.
 • Du lærer, hvordan du sikkert, nemt og hurtigt bringer din klient i hypnose - og vide, at de er der!
 • Du lærer alle de grundlæggende metoder og teknikker - inklusiv hele det grundlæggende NGH pensum.
 • Du lærer, hvordan du kan arbejder din klient hen til at blive optimalt modtagelig for forandring.
 • Du lærer, hvordan du anvender lyninduktioner og hurtige induktioner.
 • ​Du lærer, hvordan du ved hjælp af bestemte teknikker viser klienten, at din klient er i hypnose.
 • Du lærer,  hvordan du anvender både synlige og usynlige tests til at opnå bedst mulige resultater.
 • Du lærer, hvordan du optimerer effekten af hypnotiske suggestioner og forslag.
 • Du lærer, hvordan du gør din klient hypermodtagelig overfor suggestioner og skaber vedvarende forandring.
 • Du lærer, hvordan du troværdigt og professionelt anvender en lang række avancerede hypnoterapeutiske teknikker, herunder dybdegående aldersregression  (oplyst/indre barn teknikker).
 • Du lærer, hvordan du anvender dybdegående tilgivelsesterapi og forankrer klientens forandring.
 • Du lærer, hvordan du anvender partsmedieringsarbejde som en del af  5-PATH® processen.

At arbejde som 7th Path Selvhypnose® Underviser

 • Hvordan du selv anvender 7th Path® selvhypnose (sind-krop-sjæl metode).
 • Du lærer og praktiserer selvhypnose på uddannelsen (egenterapi og selvudvikling).
 • Hvordan du kan integrere 7th Path® selvhypnose i dit arbejde med klienter - og dermed lære dem at praktisere selvhypnose.
 • Hvordan du planlægger og gennemfører kurser i 7th Path® selvhypnose.


At gøre dit arbejde rentabelt og udvikle din egen virksomhed/klinik

 • Hvordan du bygger din virksomhed/ klinik op, så det understøtter gode resultater hos klienterne - og giver godt omdømme og renommé.
 • Hvordan du positionerer dig selv og bliver blandt de bedste og mest seriøse udbydere af hypnoterapi i DK.
 • Hvordan du kan samarbejde med andre indenfor sundhedsområdet og bliver en respekteret profil indenfor dit felt.
 • Hvordan du optimerer på din indtjening og gøre hypnoterapi til dit levebrød.
 • Hvordan du maksimerer dine ressourcer og hurtigt får gjort din klinik rentabel.

Uddannelsens opbygning og struktur

 • Vi ser videoer m. Calvin Banyan fra konkrete arbejdssituationer.
 • Vi følger i løbet af kurset specielt én klient igennem et fuldt sessionsforløb.
 • Du modtager instruktioner og materialer i, hvordan du arbejder med de mest dybdegående og effektive tilgivelsesteknikker.
 • Du lærer, hvordan du skriver og skræddersyer hypnotiske suggestioner og hypnotiske scripts.
 • Du bliver tilbudt gratis og fortløbende support, når du er færdig med uddannelsen.
 • Du lærer hurtige induktioner og lyninduktioner, direkte og skjulte fordybelsesteknikker/tests, aldersregressionsteknikker, partsterapi, 5-PATH™ og 7th Path Selvhypnose®
 • Du lærer, hvordan du kan samarbejde med øvrige indenfor sundhedsområdet (andre behandlere, læger, psykologer, o.lign.)
 • Du får god praksis øvelse med at hypnotisere, herunder i at anvende moderne og effektive induktioner, fordybelsesteknikker og test af hypnosedybder.
 • Du lærer, hvordan du opbygger din virksomhed, markedsfører den og hurtigt tiltrækker dig klienter.
 • Du får mulighed for efterfølgende at tilvælge den bedste efteruddannelse og du får adgang til det mest professionelle litteratur, CDér og DVDér indenfor hypnosefaget.
 • Du modtager individuel og gruppe supervision.
 • Du får livsvarigt mulighed for at stille spørgsmål og få sparring med den mest erfarne og seriøse  instruktør.
 • Du får adgang til det mest fagligt velfunderede og socialt stærke danske 5-PATH® netværk.
 • Du får adgang til 2 årlige Mastermind ​Hypnosemøder! En flok du gerne vil være en del af en kærlig flok af de sejeste hypnoterapeuter, som virkeligt ved, hvad de snakker om!

Pensum

1/ Kursusmapper, Level I og Level II

2/ 7th Path Booklet
3/ ”The Secret Language of Feelings” bogen
4/”Hypnosis and Hypnotherapy” bogen
5/ Diverse tekster, der udleveres i løbet af kurset

6/ Videoer og podcasts, m.v.

Pensum er udviklet og skrevet af Calvin D. Banyan og er på engelsk.
Relevante scripts og tekster er oversat til dansk og udleveres i separat mappe.

Det er vigtigt, at du modtager læring udfra den engelske grundtekst!

Som aktivt praltiserende hypnoterapeiut, vil du hurtigt finde ud af, at vi benytter os af en helt særegen fagterminologi og bestemte forkortelser indenfor 5-PATH®.

Hvis du skal have fuldt udbytte af det professionelle, internationale 5-PATH® netværk, er det en forudsætning, at du er 100% hjemme i terminologien.

Hypnose uddannelse hos Westh Hypnose sikrer, at du "ikke får savet den gren over, som du sidder på" - at du også efter endt uddannelse er sikret de grundvilkår, som gør det muligt for dig at høste maksimal gevinst af dit internationale 5-PATH® netværk, hvor du vil have adgang til sparring med verdens mest erfarne og dygtige 5-PATH® hypnoterapeuter.

Jeg har ingen interesse i, at begrænse dine udviklings- og udfoldelsesmuligheder efter endt uddannelse! Tvært imod, så har jeg dyb intesse i, at du bliver blandt de bedste af de bedste! Derfor skal du lære dit grundstof på engelsk. Al erfaring viser, at de hypnoterapeuter som får skabt en succesfuld virksomhed, ikke er begrænset af det danske sprog i sin adgang til at søge nye informationer og blive en del af internationale hypnose netværk.

For nogen vil det engelske kræve en smule ekstra indsats og arbejde fra en start.

Men i sidste ende giver det dig en meget større faglig sikkerhed og lettere forståelse af de faglige diskussioner, som du virkeligt lærer af.


Eksamen og andre krav

1/ NGH Certified Hypnotherapist

2/ Master Hypnotist
3/ Certified​ 5-PATH ® Hypnotherapist
4/ Certificeret 7th Path Selfhypnosis® Teacher

For at opnå disse certificeringer, skal du have 100% fremmøde på uddannelsen.
Du skal også bestå 2 eksamener (Level I og Level II) for at kunne opnå certificeringerne.
Som en del af uddannelsen er der krav om hjemmearbejde. Dette hjemmearbejde består af hhv. læsning og studie af pensum samt øvelser, der bliver givet i løbet af uddannelsen


Forventningsafstemning/ forudsætninger og formøde

Der stilles ingen krav om bestemt uddannelsesmæssig baggrund, men du skal kunne læse og forstå engelsk, da kursusmaterialet er på engelsk. Instruktøren vil dog oversætte det helt primære, herunder appendix, øvelser, scripts, samt diverse begreber og gloser.

Det er vigtigt, at du mestrer den engelske hypnose-terminologi lige såvel som den danske - det er, som nævnt tidligere, din adgangsbillet til fortsat opkvalificering gennem globale online supportgrupper. Det kræver lidt ekstra fra en start - men er en god investering i din fremtid, som én af de bedste hypnoterapeuter.

Forud for din tilmelding til hypnose uddannelsen afholder i et møde - personligt eller telefonisk. Formålet med mødet er netop forventnings afstemning men også, at du kan få alle dine spørgsmål besvaret.

MANGE UDBYDERE AF HYPNOSE UDDANNELSE BRUGER DE SAMME BEGREBER - men du skal vide, at et begreb blot er en skuffe! Giv dig selv mulighed for at kigge ned i skuffen - tal med hypnose skolen og stil spørgsmål - inden du melder dig til.

Der klan nemlig være meget stor forskel på, hvilket indhold der gemmer sig i skuffen - og derfor er det vigtigt, at du får tid og mulighed for at få alle dine spørgsmål belyst og besvaret.

Hellere ét spørgsmål for meget end for lidt!

JEG ER HER FOR DIG BÅDE FØR,  UNDER OG EFTER DIN UDDANNELSE.

​​

​​PLADS TIL DIG!

Mindre hold på 6-12 deltagere sikrer dig

* ro til indlæring

* plads til spørgsmål

* tryghed i øvesituationer

* tillid i delene med personlig udvikling

Samme instruktør og underviser giver dig

* konsistens og ensartethed

* tryghed din læringsproces

* klarhed og simplicitet

* ekstra fred og overskud til læring

​GÆSTE UNDERVISERE

Der vil blive inddraget gæsteundervisere og hjælpetrænere undervejs i uddannelsesforløbet.

Westh Hypnoseuddannelse arbejder bl.a. sammen med specialist i børnehypnose Caroline Dyson, UK, som bidrager med et særligt mini-kursus på 3. semester af uddannelsen.

TILMELD DIG HER - og vær sikker på din plads på næste hypnose hold!​

DEN TÆTTESTE 1:1 SUPERVISION I DK.

Øvelse går ikke mester. Øvelse gør permanent. Derfor er Westh gået væk fra øve-klienter og har i stedet valgt at følge dig tættere end nogen anden hypnoseskole i DK. Det sker ved, at du i 2.

halvår/semester videofilmer et fuld forløb med en klient og sender til din instruktør. Det kan være din allerførste klient, eller en klient du vælger senere i halvåret. Din instruktør ser dine sessioner igennem minut for minut – og på baggrund heraf får du efter hver eneste session den tætteste og mest skræddersyede supervision muligt. Det er god læring. Og det er læring der gør, at du lynhurtigt får dine teknikker og metoder pudset af til et niveau, der bringer dit kompetenceniveau op på et professionelt niveau. På denne måde undgår du de mest almindelige og mest alvorlige fejl og misforståelser, som langt de fleste nye hypnoterapeuter oplever før eller siden.

Med denne uddannelse forankres læring og kompetenceopbygning i praksis.

MED 660 LEKTIONERS HYPNOSE-UDDANNELSE KAN DU ANSØGE OM MOMSFRITAGELSE.

Med den 2-årige hypnoseuddannelse vil du leve fuldt ud op til kravet om 660 lektioners relevant uddannelse når du ansøger SKAT om at blive momsfritaget. Ud over at blive en virkeligt kompetent, dybdegående og rutineret hypnoterapeut, der er sikker i dit fag får du altså mulighed for mindre administration i din virksomhed (i stedet for momsregnskab skal du en gang årligt

betale lønsumsafgift).

​EGEN TERAPI OG SELVUDVIKLING

Som en væsentlig del af din udvikling som hypnoterapeut hører selvfølgelig også dit arbejde med dig selv. Du kommer til at arbejde med mennesker med en bred vifte af problemstillinger, mennesker i krise og affekt. Derfor er det essentielt, at du ved hvordan du undgår og håndterer

overføring og projicering, tilegner dig de basale færdigheder ift. kommunikation, forstår psykologiske kontrakter og ved hvordan du får etableret en klar forventningsafstemning.

Allerede i 1. semester påbegynder du arbejdet med dig selv – og det fortsættes gennem de 2 år du deltager på uddannelsen.

Med denne hypnoseuddannelse kan du ikke undgå at flytte dig personligt – det følger med vores fag. Den 2-årige hypnoseuddannelse fra Westh er en rejse, der flytter dig ikke blot fagligt, men

menneskeligt og følelsesmæssigt.

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Firmainformation

Westh Hypnose & Hypnoterapi

CVR: 30447964

adresseinformation

Kursuscenter "Få Det Bedre"

Bønstrupvej 11, 6580 Vamdrup

Find vej med Google Map

​© Copyright på tekst og billeder